Ruszyła rekrutacja na kierunek lekarski

EdukacjaNews
Odsłon: 73
REKLAMA (B2A01)

Ruszyła rekrutacja na kierunek lekarski

Z dniem dzisiejszym, 9 lipca wystartowała rekrutacja na kierunek lekarski na Akademii Tarnowskiej. Jak dowiadujemy się z oficjalnego komunikatu, po dokładnej analizie prawnej aktualnej sytuacji i oficjalnym komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Minister Zdrowia z 26 czerwca 2024 roku w którym ministrowie wspólnie zapowiadają ujęcie Akademii Tarnowskiej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia na kierunku lekarskim AT zdecydowała o rozpoczęciu rekrutacji na ten kierunek od wtorku, 9 lipca 2024”.

Akademia Tarnowska posiada ważną decyzję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zezwalającą na prowadzenie kształcenia na kierunku lekarskim, wydaną jeszcze w 2023 roku oraz pozytywną opinię Ministra Zdrowia, również wydaną w roku ubiegłym.

-Jesteśmy w stałym kontakcie z oboma resortami, zastosowaliśmy się do wszystkich zaleceń Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Pani Ministra Leszczyna i Pan Minister Wieczorek zapowiedzieli, że zostaniemy ujęci w rozporządzeniu o limitach przyjęć więc postanowiliśmy rozpocząć rekrutację – tłumaczy Rektor Akademii Tarnowskiej, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. AT. -Dalsza zwłoka w rozpoczęciu rekrutacji zagroziłaby, lub wręcz uniemożliwiłaby skuteczny nabór na kierunek lekarski na rok akademicki 2024/25 (rekrutacja podstawowa potrwa do 21 lipca 2024r. – red.). To postawiłoby w bardzo trudnej sytuacji wielu absolwentów szkół średnich, którzy chcą studiować na kierunku lekarskim w Tarnowie – dodaje.

Warto dodać, że w ubiegłym roku większość uczelni rozpoczęła rekrutację przed publikacją rozporządzenia MZ w sprawie limitów, które w 2023 roku zostało opublikowane w połowie lipca. -Mając na uwadze powyższe argumenty, po przeprowadzeniu dogłębnej analizy prawnej podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu rekrutacji na kierunek lekarski – kończy Rektor Kołpa.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów na studia na kierunku lekarskim 

Listę rankingową kandydatów ubiegających się o przyjęcia na kierunek lekarski sporządzana jest według poniższego wzoru:

L = LB+LD+0,1·Lj

gdzie:

LB – oznacz liczbę punktów uzyskanych z przedmiotu biologia;

LD – oznacza liczbę punktów uzyskaną z przedmiotu dodatkowego, wskazanego przez kandydata spośród przedmiotów: chemia, fizyka, fizyka z astronomią, matematyka;

Lj – oznacza liczbę punktów uzyskaną z przedmiotu język angielski.

Wymaga się, żeby wyżej wymienione przedmioty były zdawane przez kandydata na poziomie rozszerzonym. Zgodnie z Regulaminem Postępowania Rekrutacyjnego jeśli przedmiot był zdawany na poziomie rozszerzonym wynik mnoży się razy 2,0.

Warunkiem koniecznym przyjęcia na kierunek lekarski jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 240 punktów na liście rankingowej.

W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych po zastosowaniu przelicznika dla przedmiotów ustalonych w procedurze rekrutacji o kolejności na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych na maturze z z przedmiotu biologia. W sytuacji braku rozstrzygnięcia bierze się pod uwagę punkty z przedmiotu dodatkowego (etapowo: z chemii, fizyki, fizyki z astronomią lub matematyki), kolejno z przedmiotu uzupełniającego – języka angielskiego. Punktów nie sumuje się, a łączna liczba punktów zostaje obliczona na poziomie wynikającym z zastosowania przeliczników dla przedmiotów ustalonych w procedurze rekrutacyjnej. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia dodatkowe kryteria rekrutacji ustala Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

Więcej szczegółów na stronie rekrutacja.atar.edu.pl.

No votes yet.
Please wait...

Informacje dodatkowe:

REKLAMA (B2A02)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Aby kontynuować, musisz zaakceptować warunki

Może Ci się spodobać

Nowy chodnik w Szerzynach
Tarnowski Rynek ponownie zamieni się w taneczny parkiet

Musisz zobaczyć

Brak wyników.
Hide picture